Cookie beleid vv Sliedrecht

De website van vv Sliedrecht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene Ledenvergadering 4-02-2021

Algemene Ledenvergadering 4-02-2021

23 januari 2021 15:45


Op 4 februari 2021 zal de Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Oorspronkelijk zou deze op 6 november 2020 al gehouden worden maar is door de Corona maatregelen meerdere keren uitgesteld.
We zullen deze vergadering online, via MS-Teams houden.

Hioerbij treft u de agenda aan. Deze agenda is ook als PDF te downloaden door op deze link te klikken.

Voor een overzicht van de overige documenten klik hier.

Geachte leden,       

Als bestuur hadden wij de bedoeling om op 6 november 2020 onze (najaars) Algemene ledenvergadering te houden. Vanwege Corona hebben wij dat toen uitgesteld en nog eens uitgesteld, Wij hadden de hoop dat wij binnenkort weer fysiek bij elkaar konden komen en in onze kantine de vergadering zouden konden houden. Helaas lukte dat niet en de vooruitzichten zijn ook ongunstig.

Daarom hebben wij besloten om de Algemene Ledenvergadering nu online te houden op donderdag 4 februari 2021 om 20.00 uur. Het gaat daarbij voornamelijk om de financiële jaarstukken over het seizoen 2019-2020 welke nog goedgekeurd moeten worden. Daarnaast is de begroting voor dit seizoen nog niet vastgesteld.

Wij willen het nu als volgt doen:
Leden kunnen kennisnemen van de stukken en vragen die zij hebben vooraf stellen aan het bestuur. Deze zullen wij zoveel als mogelijk vooraf beantwoorden en zullen vraag en antwoord opnemen in het verslag van de vergadering. Vragen kunnen vooraf gesteld worden aan [email protected]

Diegene die de Algemene Ledenvergadering online wil bijwonen kan dat vooraf aangeven bij [email protected] en zal via hem een teams uitnodiging ontvangen.

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering beperken wij tot het hoogst noodzakelijke. Wij hopen dat wij in mei / juni a.s. een fysieke voorjaars algemene ledenvergadering kunnen houden.

A G E N D A            

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2019 *)
 4. Verslag bestuur over het seizoen 2019-2020 *)
 5. Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020 **)
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Vaststellen begroting seizoen 2020-2021 **)
 8. Verkiezing leden bestuur ***)
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

*) Het verslag van de vorige algemene ledenvergadering en

het jaarverslag over het seizoen 2019-2020 zullen op 27 januari 2021

op de website worden geplaatst.

**) Het financieel jaarverslag over het seizoen 2019-2020 en de begroting voor het seizoen 2020-2021 kunnen worden opgevraagd per email bij de penningmeester Michel Kroon [email protected]

Wij merken daarbij op dat de begroting is vastgesteld door het bestuur in september 2020. Inmiddels zijn de tijden anders en de gevolgen zullen wij uiteraard in de vergadering nader toelichten.


****) De bestuursleden Kees Verhoef en Martin van Valen zijn volgens het rooster aftredend. Kees Verhoef is herkiesbaar maar Martin van Valen heeft aangegeven te stoppen. Inmiddels heeft Raymond Koppelaar aangegeven deze functie over te willen namen – hij zal komende periode meelopen waarbij een formele benoeming in de volgende Algemene Ledenvergadering kan plaatsvinden Raymond blijft ook verbonden met de jeugdcommissie.


Tenslotte een aantal mededelingen:

 • Als bestuur zijn wij samen met de Raad van Advies tot het besluit gekomen om te stoppen met de Raad van Advies. In de afgelopen tijd is gebleken dat een adequate invulling van de Raad van Advies en een toegevoegde waarde voor de vereniging moeilijk te realiseren is. Ook het een twee drie vinden van andere leden voor de Raad van Advies lijkt ons lastig. In de vergadering zullen wij dat ook nader toelichten.
 • Normaal stellen wij in de najaars Algemene ledenvergadering ook de samenstelling van de diverse commissies vast. Dat doen wij nu niet mede omdat dit seizoen toch anders loopt en dan kunnen we dat beter een volgende keer op een actuele basis doen.
 • Tenslotte is het altijd mogelijk om vooraf voorstellen in te dienen of kandidaten voor te dragen. Uiteraard kan en mag dat, alleen behandeling is wat lastig zodat wij mogelijk zullen voorstellen omdat door te schuiven naar onze mei/juni vergadering.

Met vriendelijke sportgroeten,

 

Bestuur v.v. Sliedrecht
secretaris Tom Pauw       mobiel           : 06-34736339
                                               e-mail            : [email protected]

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!