Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Informatie

Je kunt hier een aanvraag voor lidmaatschap indienen en doorgeven wanneer er gegevens moeten worden gewijzigd. Klik op een tab met het formulier dat u wilt invullen. 

Heb je eerst nog vragen, neem dan (afhankelijk van je leeftijd) contact op met onderstaande coördinatoren:

Formulier

Team

Leeftijd

Naam

Mini's

  4 t/m 5

Karin Caspers

JO7 - JO8

  6 t/m 7

Karin Caspers / Raymon Bons

JO9 - JO12 

  8 t/m 11

Leon van Dijk / Raymond Koppelaar

JO13 - JO15 

 12 t/m 14

Jasper de Vries / Henk Koning

JO17 - JO19 

 15 t/m 18

Marco Sala

Vrouwen

 19 +

Tom Pauw

Senioren

 19 +

Tom Pauw

Waar moet je rekening mee houden als je lid bent of wilt worden van c.q. betrokken bent bij voetbalvereniging Sliedrecht?

Een aanmelding betekent niet automatisch dat je direct kunt voetballen
Hou er allereerst rekening mee dat de kans groot is dat je als nieuw lid niet direct kan worden ingedeeld bij een team. Dit heeft puur te maken met een maximum aantal spelers dat we kwijt kunnen in een team.

Wachtlijst
Is er niet direct plaats, dan kom je op een wachtlijst terecht. Op deze manier houden we zicht op iedereen die wil gaan voetballen. Zodra er plaats is in een bestaand (of nieuw te vormen) team nemen wij contact met je op. Uiteraard wordt de wachtlijst op volgorde van binnenkomst behandeld.  

Spelregels
Naast het feit dat je kunt sporten, trainen en wedstrijden spelen, zijn er ook enkele (spel)regels aan zo’n lidmaatschap verbonden. Het lijkt ons goed deze onder de aandacht te brengen.

Algemeen
Aan het lidmaatschap hangt een contributieplicht. De hoogte hiervan verschilt per (leeftijds) categorie. Voor de inning van de contributie dient de vereniging gemachtigd te worden.

Contributie per 1 januari 2020

Categorie

 Contributie  

Senioren - 18+

 €     21,00  *)

Junioren - 12 t/m 17 jaar

 €     15,50  *)

Pupillen - 6 t/m 11 jaar

 €     13,50  *)

Mini-Pupillen - t/m 5 jaar

€       4,50

35+ / 45+ competitie

 €     13,50 *)

Rustende leden

 €       8,50

65+ leden

 €       4,50

*) Hiervan is € 2,00 bestemd voor het kledingfonds.
U bent na aanmelding verplicht tot betalen van contributie tot en met het eind van het lopende seizoen. Afmelding kan uitsluitend vóór 1 juli van het jaar. Bij afmelding na 1 juli bent u een volledig jaar contributie verschuldigd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00, de overschrijvingskosten bedragen € 10,00

Medewerking ouders/verzorgers
Van de ouder(s)/begeleider(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij op gezette tijden meewerken aan het vervoer van hun kind naar de uitwedstrijden. Bij gebrek aan vrijwilligers kan een vervoerschema (rij-schema) worden opgesteld waarvan slechts na onderling overleg kan worden afgeweken. De praktijk is dat dit zichzelf meestal vanzelf regelt.

De vereniging probeert voor ieder team een leider en/of trainer te vinden. Met name binnen de (niet-selectie)jeugdteams komt dit er in de praktijk op neer dat hiervoor ouders van desbetreffende jeugdleden dienen te worden ingezet. Hou er dus rekening mee dat u als ouders/verzorgers gezamenlijk bij de begeleiding van het team van het kind betrokken kunt worden.

Kleding
Binnen de voetbalvereniging Sliedrecht (vv Sliedrecht) gaan wij met ingang van het seizoen 2017-2018 met een uniforme kledinglijn voor alle voetballende leden van de vereniging spelen. In hoofdlijnen komt het er op neer dat de vv Sliedrecht voor een periode van drie jaar, gefaseerd, kleding aanschaft voor spelende leden (senioren, junioren, pupillen, 35+/45+). De leden leasen (huren) op hun beurt deze kleding (inclusief de reserve kleding) van de vv Sliedrecht. De kleding blijft echter eigendom van de vv Sliedrecht. In verband met voldoende kwaliteit kleding en afschrijving en het na drie jaar uitbrengen van een nieuwe kledinglijn (door de fabrikant) gaat na drie jaar de huidige lijn eruit en komt er een nieuwe lijn. Per team is een basispakket samengesteld, dat er als volgt uitziet: Shirt en broek , alles voorzien van club logo , sponsornaam(namen) en  nummering (waar dat noodzakelijk is). Kleding als sokken, trainingspakken (met uitzondering 1e elftal), voetbaltassen, voetbalschoenen en dergelijke zijn in eerste instantie, geen onderdeel van het kleding leaseplan. Op een later tijdstip kan hiertoe worden besloten. Kleding moet altijd via de vereniging worden besteld! Totdat alle teams de nieuwe kledinglijn hebben dient een ieder nog te zorgen voor eigen kleding. Vele teams zijn al echter al gesponsord, informeer is bij het team wat er al is geregeld.

Gedrag en houding
Van de leden en hun ouder(s)/begeleider(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij zich in woord en daad op een fatsoenlijke wijze zullen gedragen zodra zij de vereniging op enigerlei manier vertegenwoordigen. Zodra geconstateerd wordt dat het verenigingsbelang geschaad wordt, of dreigt te worden, kunnen er door het bestuur nader te bepalen sancties worden getroffen. Onder het schaden van het verenigingsbelang vallen eveneens negatieve uitlatingen in woord en geschrift naar niet-leden, vertegenwoordigers van andere verenigingen en media als kranten, internet en social media etc. Onder fatsoenlijk gedrag wordt tevens verstaan het met respect behandelen van het eigen team, de tegenstander en grens- en scheidsrechters.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!